İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Rize Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Görevleri;   

  -   İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
 
-   Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
   
 -   İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
   
 -   Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
   
 -   Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
   
-   Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
   
 -   İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 
 -   Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
   
 -   İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
   
 -   Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
   
 -   İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.
   
 -   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
   
 -   Başkanın ve Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.